aboutus
QC Hồ sơ

1. hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng dựa trên ISO9001 và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

 

2. kiểm soát chất lượng sản phẩm

Dongguan Hoppt Light Technology Co.,Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Production process of polymer lithium ion batteries

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc